VČELKA MÁ JÁ, VČELKA JE BYTOST

Tak tohle je naprostá srdcovka (asi zde nemusím psát nic o tom, že tento tvor byl už nespočetkrát vyhlášen za nejdůležitějšího na planetě a přitom mu jak masťáci stále dáváme nejvíce bídu hlavně zemědělskými postřiky...), ale i čísla, likvidita a míra rizika dává značně velký investorský smysl, což je pro mě osobně nejvíce zajímavá kombinace.

Nad čeleď včely (Apoidea) tvoří celkem sedm čeledí. Z nich šest v sobě zahrnuje samotářské včely. Jen na území Česka a Slovenska žije 609 druhů včel samotářek. Sedmou čeleď představuje čeleď včelovití (Apidae), do níž patří včela medonosná (Apis mellifera), čmeláci a tropické bezžihadlé včely.

včeličky doma
včeličky doma

včeličky na dovolence
včeličky na dovolence

Nás ze všech z nich zajímá včelka medonosná. A proto se také naše spřátelená farma jmenuje Medová.

Co obsahuje jeden včelí úl?

  • na vrcholu sezóny až 50 000 včeliček 
  • veličenstvo rodu F1 Singer
  • nástavkový úl
  • 4 nástavky
  • 44 vystavěných souší

Složením vratné kauce ve výši 12.000,-Kč získáváme do pronájmu jedno včelstvo, které obsahuje:

Pronájmem získá investor podíl na produkci farmy. Veškerý servis okolo včel (pravidelné léčení proti varoáze, vyšetření moru, údržba úlů, odebírání a vytáčení medu, krmení a zazimování) a příjem žihadel obstarává samotná farma a její zaměstnaní srdcaři včelaři.

Za tento servis platí investor farmě jednou ročně poplatek 2.700,-Kč Kč/včelstvo. Další více náklad pak vzniká investorovi při nadprodukci nad 20 kg/rok, kdy si za každý kilogram navíc farma účtuje 125,-Kč. 

Nutno podotknout, že náklady jsou hrazeny až z výnosů tak, aby farma dále nezatěžovala investorovo konto.

Doplňující informace k nákladům nalezneš na blogu otázky a odpovědi, umístěného přímo na stránce Medové farmy.


Teď se pojďme podívat na naše milované výnosy.

Investor nákupem úlů získává nárok na medové produkci včelstva. Průměrné roční výnosy na jedno včelstvo v ČR jsou okolo 25 kg. Medová farma má tyto výsledky: 2019 = 43 kg, 2020 = 20 Kg, 2021 = 22 Kg, 2022 = 36 kg). Aby nemusela farma evidovat každé včelstvo zvlášť, rozhodla se vyplácet všem investorům stejný obnos podle průměru celé farmy, což je fér a pro nás méně rizikové.

Existují 2 varianty, jak se 

1) Aktivní investice
Investor uhradí pronájem za včelstvo 2.700,-Kč a dostane vyprodukovaný med k dispozici, který může prodat, spotřebovat, darovat nebo směnit za jiné zboží produkované farmou (včelí chléb, propolis, víčkovice, atd.). Možnost stočení medu do sklenic s etiketou s investorovým jménem, logem nebo textem o maximálním počtu 30 znaků.

2) Pasivní investice
Investor nic neuradí a dostane za každé včelstvo výnos ve výši 3 kg medu ve sklenici s etiketou M.F.S.. Možnost směny medu za jiné zboží.

Investor s více včelstvy si může určit, která včelstva budou aktivní a která pasivní.

pan včelař
pan včelař

sběr zisků
sběr zisků

Příklad z praxe: 

Investor si pronajme 5 včelstev. Rozhodne se, že 3 včelstva budou aktivní a 2 pasivní. Kauce je tedy 60.000Kč. Roční produkce bude například 30 kg. Průměrná tržní cena medu ve sklenici je 190,-Kč/kg (v době temna to však může mít daleko vyšší hodnotu).

Výnosy: 190x90=17.100,-Kč (výnosy z prodeje medu) + 5.400,-Kč (výnos za pasivní včelstva) + 6x190,-Kč (med za pasivní včelstva)

Náklad: 5x2.700=13.500,-Kč (pronájem včelstev) + 3x10x125=3.750,-Kč (nadprodukce) + 900,-Kč (sklenice)

VÝNOSY = 23.640,-Kč
NÁKLADY = 18.150,-Kč
ZISK = 5.490,-Kč (9,15% p.a.)

Čím aktivnější (v odběru produktů) investor je, tím vyšší výnos má.


Farma se také stará o švestkový sad, díky kterému si můžeme vyměnit med za medovinu,  slivovici či exkluzivní víčkovici (medová slivovice). Dalším produktem, v kterém se můžeme nechat vyplatit je včelí chléb, nebo-li ambrózie (pokrm/nápoj bohů) a třeba ještě propolis.

Takže díky farmě za to, že dokáže vydělávat i na jiných produktech, než jenom na medu a poté se s námi podělit o zisky. Stejně tak potlesk ve stoje za to, že naše včelstva jsou nesmrtelné, neboť farma je profíkem v odchovu včel a uhynulé investorské včelstva okamžitě nahrazuje těmi svými a to po celou dobu trvání smlouvy. 

Jestli si chceš také jako já pronajmout nějaký včelí úl, tak vyplň níže formulář a já tě propojím přímo s panem včelařem, který se o tebe postará stejně dobře, jako se stará o svoje malé krásky.

švestkový sad
švestkový sad

Níže se můžeš podívat na všechny výroční zprávy.


Vezmi včelstva pod svou ochranu!

Lepší lžička medu, než-li kýbel jedu!
Lepší lžička medu, než-li kýbel jedu!

Aktivům zdar a všem opilovačům obzvlášť!


Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále www.bezpracejsoukolace.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá tento web údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu webu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací, přičemž sama o sobě má vlastní kapitál investovaný ve všech projektech, které jsou zde na webu prezentovány.