Včelka Má Já, včelka je bytost

Nad čeleď včely (Apoidea) tvoří celkem sedm čeledí. Z nich šest v sobě zahrnuje samotářské včely. Jen na území Česka a Slovenska žije 609 druhů včel samotářek. Sedmou čeleď představuje čeleď včelovití (Apidae), do níž patří včela medonosná (Apis mellifera), čmeláci a tropické bezžihadlé včely.

Asi zde nemusím psát nic o tom, že tento tvor byl už nespočetkrát vyhlášen za nejdůležitějšího na planetě a přitom mu jak masťáci stále dáváme nejvíce bídu hlavně zemědělskými postřiky... Ale i čísla, likvidita a míra rizika dávají značně velký investorský smysl, což je pro mě osobně nejvíce zajímavá kombinace a proto jsem do ní v roce 2020 šel. Kromě vlastní investice jsem také pomohl vymyslet systém celého projektu tak, aby se do něho mohli zapojit i další investoři. 

včeličky doma
včeličky doma

včeličky na dovolence
včeličky na dovolence

Nás ze všech včeliček zajímá včelka medonosná. A proto se také naše spřátelená farma jmenuje Medová.

Co obsahuje jeden včelí úl?

  • na vrcholu sezóny až 50 000 včeliček 
  • veličenstvo rodu F1 Singer
  • nástavkový úl
  • 4 nástavky
  • 44 vystavěných souší

Složením vratné kauce ve výši 12 000 Kč získáváme do pronájmu jedno včelstvo, které obsahuje:

Pronájmem získá investor podíl na produkci farmy. Veškerý servis okolo včel (pravidelné léčení proti varoáze, vyšetření moru, údržba úlů, odebírání a vytáčení medu, krmení a zazimování) a příjem žihadel obstarává samotná farma a její zaměstnaní srdcaři včelaři.

Za tento servis platí investor farmě jednou ročně poplatek 2 700 Kč Kč/včelstvo. Další více náklad pak vzniká investorovi při nadprodukci nad 20 kg/rok, kdy si za každý kilogram navíc farma účtuje 144 Kč. 

Nutno podotknout, že náklady jsou hrazeny až z výnosů tak, aby farma dále nezatěžovala investorovo konto.


Teď se pojďme podívat na naše milované výnosy.

Investor nákupem úlů získává nárok na medové produkci včelstva. Průměrné roční výnosy na jedno včelstvo v ČR jsou okolo 25 kg. 

Medová farma má tyto výsledky > 2019 = 43 Kg, 2020 = 20 Kg, 2021 = 22 Kg, 2022 = 36 Kg, 2023 = 46 Kg. Aby nemusela farma evidovat každé včelstvo zvlášť, rozhodla se vyplácet všem investorům stejný obnos podle průměru celé farmy, což je fér a pro nás méně rizikové.

Existují 2 varianty, jak se do projektu zapojit: 

1) Aktivní investice
Investor uhradí pronájem za včelstvo 2 700 Kč (+144 Kč za každé vyprodukované kilo nad 20 Kg) a dostane vyprodukovaný med k dispozici, který může prodat, spotřebovat, darovat nebo směnit za jiné zboží produkované farmou (včelí chléb, propolis, víčkovice, atd.). Možnost stočení medu do sklenic s vlastní 
etiketou. Zisk 10-40% p.a..

2) Pasivní investice
Investor nehradí žádné náklady a dostane za každé včelstvo garantovaný pevný výnos ve výši 3 kg medu ve sklenici s etiketou M.F.S.. Možnost směny medu za jiné zboží. Zisk 5% p.a..

Investor s více včelstvy si může každý rok dle libosti určit, která jeho včelstva budou aktivní a která pasivní.

vychutnávání zasloužených zisků
vychutnávání zasloužených zisků

sběr zisků
sběr zisků

Příklad z praxe: 

Investor si pronajme 5 včelstev. Rozhodne se, že 3 včelstva budou aktivní a 2 pasivní. Kauce je tedy 60 000 Kč. Roční produkce bude například 30 kg. Průměrná tržní cena medu ve sklenici je 200 Kč/kg (v době temna to však může mít daleko vyšší hodnotu).

VÝNOSY: 200x90 = 18 000 Kč (výnosy z prodeje medu)  + 6x200 Kč = 1 200 Kč (med za pasivní včelstva).

NÁKLADY: 3x2 700 Kč = 8 100 Kč (pronájem včelstev) + 3x10x144 = 4 320 Kč (nadprodukce) + 900 Kč (sklenice).

VÝNOSY = 19 200 Kč
NÁKLADY = 13 320 Kč
ZISK = 5 880 Kč (9,8% p.a.)

Čím aktivnější (v odběru produktů) investor je, tím vyšší výnos má.


Farma se také stará o švestkový sad, díky kterému si můžeme vyměnit med za medovinu,  slivovici či exkluzivní víčkovici (medová slivovice). Dalším produktem, v kterém se můžeme nechat vyplatit je včelí chléb, nebo-li ambrózie (pokrm/nápoj bohů) a třeba ještě propolis, svíčky či mýdla.

Takže díky farmě za to, že dokáže vydělávat i na jiných produktech, než jenom na medu a poté se s námi podělit o zisky. Stejně tak potlesk ve stoje za to, že naše včelstva jsou nesmrtelné, neboť farma je profíkem v odchovu včel a uhynulé investorské včelstva okamžitě nahrazuje těmi svými a to po celou dobu trvání smlouvy. 

Jestli si chceš také jako já pronajmout nějaký včelí úl, tak vyplň níže formulář a já tě propojím přímo s panem včelařem, který se o tebe postará stejně dobře, jako se stará o svoje malé krásky.

Dalším možným byznys plánem je vybudování včelí sauny, kde by se mohla poskytovat apiterapie. 

vlastní švestkový sad
vlastní švestkový sad


Vezmi včelstva pod svou ochranu!


Aktivům zdar a všem opilovačům obzvlášť!


Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále www.bezpracejsoukolace.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá tento web údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu webu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací, přičemž sama o sobě má vlastní kapitál investovaný ve všech projektech, které jsou zde na webu prezentovány.