APIS MELLIFERA

Tak tohle je naprostá srdcovka (asi zde nemusím psát nic o tom, že tento tvor byl už nespočetkrát vyhlášen za nejdůležitějšího na planetě a přitom mu jak masťáci stále dáváme nejvíce bídu hlavně zemědělskými postřiky...), ale i čísla, likvidita a míra rizika dává značně velký investorský smysl, což je pro mě osobně nejvíce zajímavá kombinace.

Nad čeleď včely (Apoidea) tvoří celkem sedm čeledí. Z nich šest v sobě zahrnuje samotářské včely. Jen na území Česka a Slovenska žije 609 druhů včel samotářek. Sedmou čeleď představuje čeleď včelovití (Apidae), do níž patří včela medonosná (Apis mellifera), čmeláci a tropické bezžihadlé včely.

včeličky doma
včeličky doma

včeličky na dovolence
včeličky na dovolence

Nás ze všech z nich zajímá včelka medonosná. A proto se také naše spřátelená farma jmenuje Medová =) 

Co obsahuje jeden včelí úl?

  • na vrcholu sezóny až 50 000 včeliček 
  • veličenstvo rodu F1 Singer
  • nástavkový úl
  • 4 nástavky
  • 44 vystavěných souší

Složením vratné kauce ve výši 10 000 Kč získáváme do pronájmu jedno včelstvo, které obsahuje:

Pronájmem získá investor podíl na produkci včelstva. Veškerý servis okolo včel (pravidelné léčení proti varoáze, vyšetření moru, údržba úlů, odebírání a vytáčení medu, krmení a zazimování) a příjem žihadel obstarává samotná farma a její zaměstnaní srdcaři včelaři.

Za tento servis platí investor farmě jednou ročně poplatek 2 000 Kč/včelstvo. Další více náklad pak vzniká investorovi při produkci nad 25 kg/rok, kdy si za každý kilogram navíc farma účtuje 60 Kč. 

Nutno podotknout, že náklady jsou hrazeny až z výnosů tak, aby farma dále nezatěžovala investorovo konto, což je více než sympatické. 

Doplňující informace k nákladům nalezneš na blogu otázky a odpovědi, umístěného přímo na stránce Medové farmy.


Teď se pojďme podívat na zajímavější část (pro investory) a to výnosy.

Investor nákupem úlů získává nárok na medové produkci včelstva. Průměrné výnosy na včelstvo v ČR jsou okolo 25 kg za rok (v roce 2019 byl průměr Medové farmy 43 kg). Aby nemusela farma evidovat každé včelstvo zvlášť, rozhodla se vyplácet všem investorům stejný obnos podle průměru celé farmy, což je fér a pro nás méně rizikové.

VARIANTY VYPLÁCENÍ ZISKU:

1) Aktivní = vyplácení v medu, kdy investor dostane vyprodukovaný med k dispozici a může si ho prodat, spotřebovat či někomu darovat. Průměrná prodejní cena je 150-200 Kč/kg (v době temna to však může mít daleko, daleko vyšší hodnotu). Farma nabízí možnost stočení medu do sklenic i s etiketou s investorovým jménem a logem M.F.S. (Medová farma Svitavy). Cena je pak 10 Kč za sklenici a 4 Kč za etiketu.

2) Pasivní = vyplácení v penězích, kdy Medová farma med od investora vykoupí za základní cenu za kilogram, která se odvíjí podle počtu jeho včelstev, které má nakoupené, viz. tabulka. Lze také odebrat místo medu další produkty (Perga, Víčkovice, Medovina).

3) Aktivně-pasivní = vyplácení části v medu a části v penězích, kdy má investor možnost v libovolném poměru dát med do výkupu a zbytek si nechat poslat v korunách na účet nebo Revolut

pan včelař
pan včelař

sběr zisků
sběr zisků

Příklad z praxe: 

Investor si pronajme 10 včelstev a farmě složí vratnou kauci ve výši 100 000 Kč. Oproti tomu dostane smlouvu, kterou ti zašlu po vyplnění formuláře dole na této stránce. 

Úroda bude např. 30 kg/včelstvo. Investor má tedy k dispozici 300 kg medu. Z toho 150 kg prodá zpět do farmy za 95 Kč a zbylých 150 sklenic prodá sám za 150 Kč/kg. Výnosy tedy celkem budou 36 750 Kč. Oproti tomu stojí náklady za správu 20 000 Kč + za nadprodukci 50 Kg x 60 Kč = 3 000 Kč + 2100 Kč zaplatí za sklenice s etiketami. Náklady celkem jsou tedy 25 100 Kč. Zisk investora činí 11 650 Kč a to při investované částce 100 000 Kč, což dělá ziskovost 11,65%. Hoď si pak do trojčlenky, kolik to udělá při 43 Kg a zjistíš, že to není vůbec marné. 


Farma se také stará o švestkový sad, díky kterému si můžeme vyměnit med za medovinu,  slivovici či exkluzivní víčkovici (medová slivovice). Dalším produktem, v kterém se můžeme nechat vyplatit je včelí chléb, nebo-li ambrózie (pokrm/nápoj bohů - vygoogli).

ZDE se můžeš podívat na výroční zprávu 2020, kde najdeš i zmínku o garantovaném zhodnocení 5%, což je pro nás neskutečně výhodná věc, kterou jsme využili hned první sezónu, kdy byla tato investice spuštěna. Jedná se o garanci zisku, i když není medová úroda, což v sezóně 2019/2020 byla nejhorší za posledních 50 let (na Medové farmě to bylo 19,23 Kg/včelstvo). 

Takže díky farmě za to, že dokáže vydělávat i na jiných produktech (včelí chléb, víčkovice, nástroje na včelaření, včelstva, školení včelařů, atd.), než jenom na medu a poté se podělit o zisky s námi. Stejně tak potlesk ve stoje za to, že naše včelstva jsou nesmrtelné, neboť farma je profíkem v odchovu včel a uhynulé investorské včelstva okamžitě nahrazuje těmi svými a to po celou dobu trvání smlouvy. 

švestkový sad
švestkový sad

Vezmi včelstva pod svou ochranu


Aktivům zdar a všem opilovačům obzvlášť!


Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále www.bezpracejsoukolace.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá tento web údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu webu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací, přičemž sama o sobě má vlastní kapitál investovaný ve všech projektech, které jsou zde na webu prezentovány.