PORTU GALLERY

Umožňuje široké veřejnosti podílet se na růstovém potenciálu unikátních předmětů s historickou nebo sběratelskou hodnotou, ale především se i těšit z investice do vzácných aktiv, které byly dříve dostupné jen bohatým. 

Jedná se o investiční galerii, kde se můžeš stát spolumajitelem starého bouráku, houslí, limitovaných hodinek, poštovní známky, lahve luxusního alkoholu a do budoucna mnoha dalších krásných věcí.

Rozšiř si své portfolio a investuj jako milionář do unikátních sběratelských předmětů a historických aktiv, jejichž hodnota rostla ještě rychleji než akcie.

Všechna aktiva jsou vybrána a prověřena týmem expertů svého oboru. Po nákupu jsou pojištěna, profesionálně udržována a monitorována 24/7. 

Celý projekt má pod sebou společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., což je největší obchodník na pražské burze s 25 lety zkušeností a základním kapitálem ve výši 445 500 000 Kč. Firma podléhá dohledu České národní banky, je držitelem široké licence k poskytování investičních a dalších finančních služeb, a to nejen v ČR.


Víš, že historická auta nebo vzácné mince zhodnotily za posledních 10 let v průměru dokonce více než světové akcie (viz. obrázek)? Díky své unikátnosti mohou přinášet sběratelské předměty zajímavé výnosy. Já osobně mám v plánu následujících 5 let nakupovat tyto předměty, které budu držet dalších až 30 let a prodám je teprve na svůj seniorní důchod, který budu žít právě z těchto peněz. Je to součást mé dlouhodobé investiční strategie, která však začíná teď

A čas zde hraje v náš prospěch. Jelikož vždy o prodeji rozhoduje online každý investor a nadpoloviční většina hlasů, tak pokud se odhlasuje prodej mého předmětu dříve, než by jsem chtěl já, tak peníze opět vložím do jiného předmětu, dokud nenastane moje doba důchodu a já si všechny zhodnocené peníze vyberu ven z Porty Gallery a proměním je za krásný seniorský život bez čekání na almužnu od státu, která taky ani nemusí přijít, známe to.


Jak investovat?

1. Registruješ se přes můj affiliate odkaz do Portu Gallery (společnost nabízí peněžní odměny z lidí, kteří do projektu investovali a ty jsi je přivedl, takže pokud tě tento byznys zaujal, tak šiř dále zase svůj affiliate odkaz, který dostaneš po registraci a to úplně dole v patičce stránky)

2. Vyplň krátký formulář.

3. Jako finanční instituce regulovaná Českou národní bankou musí firma ověřit tvoji identitu.

4. V investiční galerii jsou postupně představovány unikátní sběratelské předměty a aktiva, do kterých můžeš během jejich upisovacího období investovat. Pro investici stačí zaslat peníze na účet Portu Gallery a vyčkat, než bude dosažena cílová částka. Nedosáhne-li se cílové částky, peníze obdržíš zpět.

5. Po dosažení cílové částky se staneš vlastníkem investičních certifikátů, jejichž hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva. Tu bude firma každý půl rok aktualizovat na základě znaleckého posudku. Také tě budou pololetně informovat o tvé investici, novinkách s ní spojených a provedené údržbě.

6. Přijde-li atraktivní a závazná nabídka odkupu aktiva, nechají o prodeji hlasovat nás, investory. Hlasování, ke kterému dopředu obdržíš emailem veškeré podklady, proběhne online a počet tvých hlasů bude odpovídat podílu, který v aktivu vlastníš. Pokud nedojde k vyslovení souhlasu s prodejem nadpoloviční většinou zúčastněných hlasů, bude předmět držen dále a vyčká se na další nabídku.

7. Až nadejde ten správný čas a na základě souhlasu investorů s prodejem bude aktivum odprodáno, tak se ti připíše dle počtu vlastněných investičních certifikátů výplata investice jako disponibilní zůstatek na účtu Portu Gallery. Ten můžeš vybrat zpět na svůj účet nebo jej zainvestovat do nějaké další aktuálně nabízené investiční příležitosti. 


Ke každému předmětu je vždy kompletní dokumentace, ke které máš přístup ještě před investicí. Najdeš tam vždy mimo jiné leták, znalecký posudek a KID, v kterém se hlavně dočteš, jaký potenciál zhodnocení daný předmět má.


Aktivům zdar a starým lidem i předmětům obzvlášť!