PORTU GALLERY

Umožňuje široké veřejnosti podílet se na růstovém potenciálu unikátních předmětů s historickou nebo sběratelskou hodnotou, ale především se i těšit z investice do vzácných aktiv, které byly dříve dostupné jen bohatým. 

Jedná se o investiční galerii, kde se můžeš stát spolumajitelem starého bouráku, houslí, limitovaných hodinek, poštovní známky, lahve/sudu luxusního alkoholu a do budoucna mnoha dalších krásných věcí.

Rozšiř si své portfolio a investuj jako milionář (proč jako, jelikož kdo v dnešní době díky inflaci už není milionář že) do unikátních sběratelských předmětů a historických aktiv, jejichž hodnota rostla v posledních letech ještě rychleji než akcie (najdou se jednotlivé tituly, které určitě rostly více než některé předměty, takže akciemi se má na mysli index S&P 500).

Všechna aktiva jsou vybrána a prověřena týmem znalců svého oboru. Po nákupu jsou předměty pojištěny, profesionálně udržovány a monitorovány 24/7. 

Celý projekt má pod sebou společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., což je největší obchodník na pražské burze s 25 lety zkušeností a základním kapitálem ve výši téměř 0,5 mld. Kč. Firma podléhá dohledu České národní banky, je držitelem široké licence k poskytování investičních a dalších finančních služeb, a to nejen v ČR. Takže ASI na klid.


Historická auta nebo vzácné mince zhodnotily za posledních 10 let v průměru dokonce více než světové akcie (viz. obrázek)? Díky své unikátnosti mohou přinášet sběratelské předměty zajímavé výnosy. Já osobně mám v plánu následující 2 roky nakupovat tyto předměty, které budu držet dalších až 20-30 let a prodám je teprve na svůj tabulkový důchod, který budu žít právě z těchto peněz. Je to součást mé dlouhodobé investiční strategie, která však začíná už teď.

A čas zde hraje v náš prospěch. Jelikož vždy o prodeji rozhoduje online každý investor a nadpoloviční většina hlasů (čím větší vklad, tím silnější hlas), tak pokud se odhlasuje prodej "mého" předmětu dříve, než by jsem chtěl já, tak peníze opět vložím do jiného předmětu. Naopak, pokud bych chtěl už prodat, ale neodhlasovalo se to, tak podíl na předmětu mohu prodat už aktivnímu investorovi a nebo investorovi novému, jelikož certifikát o vlastnictví je přenositelný na jinou osobu.  

Ke každému předmětu je vždy kompletní dokumentace, ke které máš přístup ještě před investicí. Najdeš tam mimo jiné leták, znalecký posudek a KID, v kterém se dočteš, jaký potenciál zhodnocení daný předmět má. Do projektu jsem investoval svůj kapitál s dlouhodobým záměrem a v takovém objemu, že mi toto aktivum tvoří jednotky procent z celého mého portfolia.


Jak investovat do sběratelských předmětů?

1. Založ si účet.

2. Vyplň krátký formulář.

3. Jako finanční instituce regulovaná Českou národní bankou musí firma ověřit tvoji identitu. Takže los občankos měj u sebe. 

4. V investiční galerii jsou postupně představovány unikátní sběratelské předměty a aktiva, do kterých můžeš během jejich upisovacího období investovat. Pro investici stačí zaslat peníze na účet Portu Gallery a vyčkat, než bude dosažena cílová částka. Nedosáhne-li se cílové částky, peníze obdržíš zpět.

5. Po dosažení cílové částky se staneš vlastníkem investičních certifikátů, jejichž hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva. Tu bude firma průměrně každý půl rok aktualizovat na základě znaleckého posudku. Také tě budou pololetně informovat o tvé investici, novinkách s ní spojených a provedené údržbě.

6. Přijde-li atraktivní a závazná nabídka odkupu aktiva, nechají o prodeji hlasovat nás, investory. Hlasování, ke kterému dopředu obdržíš emailem veškeré podklady, proběhne online a počet tvých hlasů bude odpovídat podílu, který v aktivu vlastníš. Pokud nedojde k vyslovení souhlasu s prodejem nadpoloviční většinou zúčastněných hlasů, bude předmět držen dále a vyčká se na další nabídku.

7. Až nadejde ten správný čas a na základě souhlasu investorů s prodejem bude aktivum odprodáno, tak se ti připíše dle počtu vlastněných investičních certifikátů výplata investice jako disponibilní zůstatek na účtu Portu Gallery. Ten můžeš vybrat zpět na svůj bankovní účet nebo jej zainvestovat do nějakého dalšího aktuálně nabízeného předmětu.


Aktivům zdar a starým lidem i předmětům obzvlášť!


Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále www.bezpracejsoukolace.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá tento web údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu webu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací, přičemž sama o sobě má vlastní kapitál investovaný ve všech projektech, které jsou zde na webu prezentovány.