HOŘÍ HOVNO?

V tomto roce vzniká v průmyslové zóně František v katastru obce Horní Suchá Energetické centrum na zpracování bioodpadu, výrobu bioCNG (stlačeného biometanu) a koncentrovaného organického hnojiva. Závod zpracuje anaerobní digescí jakýkoli odpad, který je schopen rozkladu bez přístupu vzduchu, např. zbytky po kuchyňské úpravě v domácnostech, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, prošlé a vadné potraviny, odpadní tuky, odpady z jídelen, gastro provozoven, odpady z potravinářského průmyslu, a to včetně takových, které jsou v obalech. Obaly je technologie schopna vyseparovat. Zpracovatelská kapacita závodu je 20 000 tun bioodpadu ročně, z čehož se vyrobí 3 200 000 m3 zeleného zemního plynu a 1 200 tun koncentrovaného organického hnojiva.

K této podpultové příležitosti jsem se dostal přes spolumajitele společnosti Optimal-Energy.cz a.s., u které jsem aktivně pracoval 3 roky (nyní už jenom pasivně, ale stále) a také jsem tam mnohaletý prioritní i kmenový akcionář. Společnost je na trhu přes 12 let a má hodnotu přes 1 miliardu českých korun, což může (a nemusí) být důkaz toho, že majitelé (Jiří Bělohlávek a Daniel Konečný), kteří dávají své nemalé osobní peníze do tohoto Energetického centra, ví, jak se dělá opravdový byznys. 

Níže jsem dal dohromady nějaké čísla, časovou osu celého projektu a podmínky participace na realizaci.

Časová osa:

29.05.2021 - Zahájení výstavby 

29.03.2022 - Dokončení výstavby

30.03.2022 - Zkušební provoz

30.11.2022 - Kolaudace závodu

01.12.2022 - Ostrý provoz

Provozní náklady:

Roční výnosy:

Zisk před započtením úroků, daní a odpisů:

Realizační náklady:

Financování projektu:

Dle mého názoru a názoru pana Daniela Krejči, což je jednatel společnosti Organic Technology, má tento projekt velmi dobrý kredit risk parametry. Je to způsobeno jednak tím, že 51,37 % CAPEX (capital expenditures) projektu tvoří dotace z veřejných zdrojů, jelikož se jedná o investičně podporovaný typ záměru (o to více, jakmile Vláďa spustil tu jeho "speciální operaci" a vydírá tím jeho slavným plynem).

Druhým aspektem je skutečnost, že tržní cena vyrobených produktů včetně zpracování bioodpadu se bude v průběhu let jenom zvyšovat. Veledůležitý je taktéž budoucí vývoj nakládání s odpady, který nahrává projektu. ČR se vstupem do EU zavázala plnit normy, a to platí i v oblasti odpadů. Poplatek za skládkovné využitelných odpadů (mezi něž se řádí i biologicky rozložitelné odpady) nyní činí v průměru 800 Kč za tunu, nicméně do roku 2030 se má zvýšit až na 1850 Kč/t. Jestliže města/obce/svozové společnosti nebudou mít v plánu zruinovat svůj rozpočet placením poplatků za skládkovné, budou nucené se porozhlížet po jiných variantách jako je Energetické centrum Horní Suchá. S tím, jak se bude zvyšovat skládkovné, se bude zvyšovat poplatek za zpracování bioodpadu a i tak pořád bude toto levnější varianta. 

Klimatické cíle Evropy stanovují do roku 2050 odstranit kumulativně 7,5 miliard tun oxidu uhličitého, což se také projevuje na ceně emisních povolenek. Pro dosažení tohoto záměru je zapotřebí zapojení technologií, které produkují "záporné" emise. Předpokladem je udržitelná produkce biomasy, environmentální zpracování a výroba čisté energie. Dle GasNetu by mohl biometan do roku 2030 nahradit až čtvrtinu spotřeby plynu v českých domácnostech. Biometan se navíc může používat jako náhrada fosilního paliva, čímž se množství skleníkových plynů bude ještě více zmenšovat. 

Dále se připravuje zákon, který bude finančně podporovat produkci biometanu, aby tento produkt vyprodukovaný v této zemi zde i zůstal a nešel do zahraničí, kde se za něho momentálně nabízí vyšší cena.

Investiční podmínky:

Omezením je zde minimální investovaná částka jeden milion korun, což se ne každému zrovna hodí do portfolia. A já takovéto omezení z principu moc rád nemám (ale chápu je), neboť to ještě více rozevírá nůžky mezi finančně bohatými a těmi méně majetnými. Mám rád prostě investice pro všechny. Tady s tím ale nic nenadělám, maximálně mohu spojit více drobných investorů do jednoho balíčku a vzít to celé na sebe.  

Další minusový bod investice (zápůjčky) je, že úroky nejsou bohužel vyplácené ročně, ale až po skončení celého investičního období společně s půjčkou. Tedy za tři, maximálně za čtyři roky. Ale mít za čtyři roky zpátky svůj vklad zhodnocený o 60% je taky fajn. A to se nebavím o ekologické stránce celé věci. Prostě krása střídá nádheru.

Takže za mě ano, tohle má hlavu, patu a přínos pro člověka i planetu. Výnos je hezký a rizika na můj vkus nízké. 


Jak investovat?

Vyplň mi formulář níže a já ti pošlu k náhledu smlouvu váznoucí na obchodní podíl společnosti a blanco směnku, která celou akci kryje. Jestli máš nějaké doplňující otázky, tak mi je napiš níže do zprávy a nebo se následně spojme telefonicky či potkejme osobně u dobrého jídla a kávičky =)


Aktivům zdar a uvolněným plynům obzvlášť!


Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále www.bezpracejsoukolace.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá tento web údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu webu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací, přičemž sama o sobě má vlastní kapitál investovaný ve všech projektech, které jsou zde na webu prezentovány.