PROPLAT.TO

Funguje na principu spot faktoringu (není to půjčka, je to financování "peněz na cestě", což je mnohem méně rizikové než přímé P2P půjčky jako dělá třeba Zonky), kdy mohou podnikatelé (hojně tuto službu využívají dopravci, kde je velmi konkurenční prostředí a mají dlouhé splatnosti faktur) zlepšit své cashflow tím, že odprodají třetí osobě svou neproplacenou fakturu. Získají tím volné kačky, se kterými mohou dále nakládat. Investoři pak vydělají na rozdílu mezi cenou faktury a částkou, kterou za ni ve skutečnosti zaplatili. 

Jinými slovy z pohledu podnikatele vystavím fakturu na nějaké zboží či službu, třeba v hodnotě 50 000 Kč a to velké společnosti, která má 60ti denní splatnost. Protože jsem malý podnikatel, je pro mě padesát klacků dost a potřeboval bych je protočit co nejrychleji, abych za ně mohl nakoupit další zboží nebo třeba dát zaměstnanci či sám sobě výplatu a nebo abych měl na zaplacení nájmu prostor v kterých podnikám. Zkrátka a dobře 60ti denní splatnost je pro mě docela špaténka a proto i za cenu nějakého toho úroku chci své peníze mít v kapse dříve. Nahraji tedy svou fakturu na Proplat.to společně s dalšími doklady (třeba objednávkou, potvrzeným dodacím listem a podobně) a na straně druhé již čekají investoři, kteří mi chtějí moji fakturu financovat, takže peníze budu mít do 2-5 dnů od ukončení aukce, která trvá vždy maximálně 3 dny.

Společnost Money Store, s.r.o., dříve Euroclaim Praha s.r.o. (proběhly tam nějaké výmazy, snížení základního kapitálu z 54 mil. Kč na 30 mil. Kč, atd.), která za Proplat.to stojí, je držitelem licence ČNB pro nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Takže riziko je zde o trošku snížené, avšak stále tuto investici řadím do sekce "procentuální investice", tudíž mi toto aktivum tvoří vždy maximálně nižší jednotky procent z celého mého portfolia.

Jako všude jinde je potřeba i zde registrace, aby si mohl začít investovat. Protože se jedná o peníze, nestačí pouze vyplnit přihlašovací jméno a heslo, ale bude třeba doložit tvoji totožnost dvěma doklady, které nahraješ online. Po schválení dokladů ti na registrovaný email bude doručena komisionářská smlouva o factoringu. Ta část smlouvy, kde se píše o tom, co se stane, když odběratel nezaplatí v podstatě hovoří o tom, že je část nákladů spojená s vymáháním přenesena na investora, případně můžeš požádat o to, aby byla pohledávka přenesena na tebe a pak si ji můžeš vymáhat sám (to nechceš). Byť se mi tato část smlouvy nelíbí, nezbývá než ji tolerovat a přijmout jako fakt. A nebo neinvestovat.

Podpis smlouvy je v podstatě nahrazen tím, že si na tvůj dosud neaktivní investorský účet pošleš nějaké peníze. Tím dojde také k aktivaci služby a zpřístupnění všech částí platformy. 

Investice pak fungují tak, že každý podnikatel, který vystavuje svou aukci, zadává maximální úrok, který je ochoten zaplatit. Zpravidla to bývá 20% roční úrokové sazby z poptávané částky. Jako investor se pak na základě mnoha faktorů mohu rozhodnout, zda do takové půjčky investuji či na to hodím bobek.

Příklad z praxe:

Aukce na 10 000 Kč s maximálním úrokem 20%.

Rozhodnu se investovat do této aukce plnou částku 10 000 Kč a maximální úrok nastavím samozřejmě na 20%. Je zde ale i minimální úrok za který jsem ochoten půjčku financovat. Ten se rozhodnu nastavit na 12% (pod tuto hranici nechodím a kdo ano, tak celé aktivum dehonestuje a sham on you!).

Další investor vidí stejnou půjčku a rozhodne se do ní investovat 2 000 Kč. Opět si nastaví maximální úrok 20%, ale protože mu stačí od života málo, tak bude stále spokojený, když by z půjčky dostal nakonec jen 8%, takže si je nastaví jako minimum.

Co se stane?

Moji nabídku na minimálních 12% per annus druhý investor přebije. Tedy jen částečně, jelikož chce do půjčky investovat jen dva litry. Mě tak dorazí email o tom, že moje nabídka je úspěšná jen částečně. Mám pak dvě možnosti. Buď si trvat na svém a doufat, že se do půjčky nepřihlásí žádný další investor, takže bych zafinancoval aspoň část půjčky, tedy 8 000 Kč za své 20% úroky. Druhá možnost je jít se svou nabídkou níže, než je nabídka druhého investora. Mohu tedy nastavit např. 7% jako minimum. V takovém případě by se stalo to, že druhý investor bude upozorněn emailem, že jeho nabídka je neúspěšná a opět má dvě možnosti jako jsem měl já.

Investorů může být samozřejmě více, není nikde psáno, že budou jen dva. V případě, že více investorů nabízí stejný úrok, tak rozhoduje nabídka učiněna dříve. 

V detailu aukce pak uvidíš částku, maximální úrokovou sazbu a datum splatnosti. Kromě toho můžeš vidět i hodnocení odběratele od CRIBIS, který dodává jeho hodnocení. Od úrovně C2 se již doporučuje opatrnost. To může být pro investora identifikátor pro rozhodnutí kolik do půjčky investuje a zda vůbec, případně za jaký úrok. 

Naopak vpravo vidíš, jak dlouho aukce poběží. Maximum je 3 dny, ale pokud je vystavovatel aukce spokojen s nabízeným úrokem, může kdykoliv aukci ukončit dříve. Také zde můžeš otevřít všechny doklady, které vystavovatel půjčky nahrál. Můžeš si zobrazit podrobnější rating a dále je zde odkaz na historii dodavatele i odběratele, tedy dlužníka. 

Nabídku můžeš učinit dynamickou (doporučuji), tedy i s možností zadat min. úrokovou sazbu za kterou jsi ochotný půjčit peníze nebo statickou (nedoporučuji), kde jen zadáš částku a úrokovou sazbu a nebude docházet ke snižování. 

Ještě bych rád závěrem popsal investiční automat, který ti umožní mít z tohoto aktiva opravdový pasivní příjem na rozdíl od "podobného" projektu Portu Gallery, kde takový automat není a tudíž živé aukce jsou o vteřiny a holé nervy!

Tady si v klidu dopředu nabiješ peníze a pak určíš v základním nastavení jejich automatické rozložení podle několika kritérií. Já doporučuji ještě otevřít pokročilé nastavení a kapitál rozložit podle dalších kritérií v rámci ratingu. Níže vidíš moje nastavení, podle kterého ti taky bude jasné, jak zde vnímám riziko a přistupují k celému aktivu.

Perfektní popis projektu však máš už naservírovaný v tomto článku přímo od jednoho spoluzakladatele, tak si ho doporučuji přečíst u kávičky. Pokud tě tedy tato myšlenko alespoň trochu zaujala a zapadá ti to do tvého portfolia, které máš postavené na pevných investorských zásadách.

Níže přidávám odkaz na oficiální web, kde si můžeš založit účet a investovat. A nebo si taky můžeš nechat proplatit nějakou fakturu, jestli podnikáš a někdo z odběratelů ti chce zaplatit až za hooodně dlouho (ludra jedna!).


Aktivům zdar a platbám na sekeru obzvlášť! 


Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále www.bezpracejsoukolace.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá tento web údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu webu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací, přičemž sama o sobě má vlastní kapitál investovaný ve všech projektech, které jsou zde na webu prezentovány.