EMISNÍ POVOLNÉ LENKY

Tyto odpustky jsou hlavním nástrojem Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS), jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů (to je to profláknuté cé ó dva, jak se o něm pořád všude mluví, ale málokdo s tím něco doopravdy dělá) prostřednictvím jejich zpoplatnění. Elektrárny a průmyslové závody vypouštějící skleníkové plyny dnes musí prokázat, že mají na tyto emise koupené odpustky, pardon, tedy povolenky a to v příslušném rozsahu. Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné tuny CO2. 

Elektrárny a další provozy zapojené do systému si povolenky nakupují v aukci (některé firmy, které by se jednoduše mohly přesunout do zahraničí, kde na vypouštění sajrajtu do vzduchu nehledí, dostávají povolenky zdarma) a následně s nimi volně obchodují na burze. Jejich emise jsou měřené a ověřované, a pokud je skleníkových plynů více, než ke kolika daný subjekt opravňují jeho povolenky, obdrží pokutu (100€ za tunu emisí) a zároveň si musí potřebné povolenky doplnit. 

Mají-li některé elektrárny či průmyslové závody možnost snížit své emise levněji, než je cena emisních povolenek, stojí před rozhodnutím, jestli je výhodnější inovovat a investovat do čistších technologií nebo raději při dané ceně nakoupit emisní povolenky?

Systém pokrývá zejména větší zdroje v energeticky náročných odvětvích (celkem téměř 11 000 zařízení), a to elektrárny, ropné rafinérie, koksovny, železárny, ocelárny, cementárny a některou další průmyslovou výrobu.

Kromě toho systém zahrnuje přibližně 600 provozovatelů letadel. Souhrnně pokrývá cca 38% emisí skleníkových plynů v EU.

Každý rok se vydává určité množství těchto odpustek, pardon, povolenek, přičemž toto množství se během let rovnoměrně snižuje. V roce 2013 bylo vydáno 2,1 miliardy povolenek a až do roku 2020 to každoročně bylo o 38 milionů méně, aby bylo zajištěno snížení emisí alespoň o 21% v zahrnutých odvětvích (ve srovnání s rokem 2005).

V následující dekádě bude snižování ještě rychlejší. Původním cílem bylo snížit emise do roku 2030 o 43% (oproti roku 2005), avšak tento cíl je nyní ještě upravován.

Cena emisních povolenek je pak klíčovým parametrem celého systému. 

Je-li příliš nízká, může si znečišťovatel nakoupit potřebné povolenky levně a princip, že odpovídajícím způsobem zaplatí za způsobené znečištění, zůstává nenaplněn. Od doby zavedení systému byla v některých letech cena povolenek velice nízká, často jako důsledek oslabení ekonomiky (např. při propadu ekonomické produkce během finanční krize v letech 2008-2009 nebo na počátku koronavirové pandemie v roce 2020, ale i v období 2013-2017 kvůli přebytku povolenek).

Méně povolenek v oběhu pak znamená rostoucí cenu. 

Platby za tyto emisní povolenky motivují elektrárny a další provozy ke snižování vlastních emisí a zároveň lze získané prostředky alespoň částečně využít k napravení způsobených škod. 

A co celá tato věc znamená pro nás jako investory lačnící po pasivním příjmu? 

K našemu štěstí se rozhodl smazat svoji uhlíkovou stopu na jedno kliknutí Jan Palaščák (dostal jsem na týpka samé dobré reference od mých kolegů z Optimal Energy). Tento zakladatel skupiny Amper vytvořil virtuální měnu CO2IN (coin), která je kryta evropskými emisními povolenkami. Borec se dle mého úsudku inspiroval brilantní online bankou Revolut a postavil si vlastní zjednodušenou apku, kde lze velice pohodlně vložit peníze, koupit coiny, držet coiny, prodat coiny a poslat si peníze zase zpět do libovolné banky. 

Nákupem měny stahujeme povolenky z trhu. Díky tomu jich méně zbude na továrny a elektrárny a jejich koupě je vyjde dráže. To by je ve výsledku mělo motivovat k rychlejšímu přechodu na udržitelnější technologie. Nepřímo také omezujeme vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Aplikace zároveň umožňuje spočítat si svoji uhlíkovou stopu a nakoupit si přesně takové množství CO2IN coinů, abychom si ji sami smazali.

Nová virtuální měna už začíná také sloužit jako platidlo, které se dá využít podobně jako kryptoměny a proměnit ho za služby či produkty. Společnost pracuje na dalších a dalších partnerech, kteří toto platidlo budou akceptovat. 

mapa pražských podnikatelů akceptujících CO2IN
mapa pražských podnikatelů akceptujících CO2IN

Skupina Amper pana Palaščáka poskytuje podnikům služby v oblasti decentralizované energetiky a je tak jednou z předních českých ESCO (Energy Services Company) společností. Jde zejména o energetický management (Amper Generation), energetické úspory (Amper Savings, Amper Industry) a profesionální meteorologické předpovědi pro energetiku, dopravu, pojišťovnictví, zemědělství (Amper Meteo). Celkem má skupina v posledních dvou letech roční obrat kolem 300 milionů korun. V budoucnu se chce dostat až na miliardu korun tržeb stejně jako na miliardu korun uloženou v aktivech.

Takže majitel není asi žádné vořezávátko, které by spouštělo svůj první projekt a dělalo to na koleni bez promyšlené přípravy. Také si pán snad určitě zvážil možné rizika, aby se misky vah nakláněly spíše na jeho stranu a případné selhání mu neohrozilo jméno či spánek. V jednom videu říkal, že do aplikace dal 20 mil. Kč a bude ochotný dát maximálně 100 mil. Kč. A když to nebude fungovat, tak to tipne, což se nestalo, neboť to krásně šlape. Borec tomu tedy asi dost věří. A já už taky (studuji projekt od listopadu 2020), proto ho zde také doporučuji. V portfoliu mi toto aktivum tvoří nižší jednotky procent. Co ale sedí v portfoliu mně, nemusí sedět tobě, proto je důležité před každou investicí projít si své zásady a ty si upevnit.

Jestli tě myšlenka projektu zaujala a chtěl by ses do něho zapojit, tak si tuto stránku otevři na telefonu následně na něm klikni na tlačítko níže.  Jakmile se ti zobrazí daná stránka, tak tam hlavně neskenuj ten QR kód, protože tím se ztratí naše vazba a nezařadíš se do mé skupiny. 

Investice v projektu je možná už od 4€ a společnost tě tam nechá nasázet celkem maximálně 10 000€. Coiny se dají posílat mezi jednotlivými účty za poplatek 0,01 CO2IN (kdyby jsi mi chtěl poslat nějaký dáreček) a poplatek za nákup coinů je 1% z investované částky. Po tvém založení a ověření účtu dostanu já 5 CO2IN a i ty budeš mít následně stejnou možnost sdílet svůj affiliate odkaz a dostat tak od společnosti všimné až ve výši 150 CO2IN. Dobré věci se mají šířit dále, takže jestli uznáš, že tohle dobré je, tak to šiř! 


Aktivům zdar a čerstvému vzduchu obzvlášť!


Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále www.bezpracejsoukolace.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá tento web údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu webu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací, přičemž sama o sobě má vlastní kapitál investovaný ve všech projektech, které jsou zde na webu prezentovány.